loading...

راهبرد نجات اقتصاد ایران

این وبلاگ تلاشی است برای مطرح کردن راه های توسعه اقتصادی به سبک ایرانی اسلامی

بازدید : 155
يکشنبه 3 اسفند 1398 زمان : 23:48

بازی بزرگ انتخابات ایران با برد قطعی اصول گرایان و لیست مشترک و واحد پایان یافت .

سرنوشت انتخابات در ایران بسیار پیچیده و پر پیچ خم است ؟ این انتخابات در سرنوشت خاورمیانه و سرنوشت جهان تاثیر گذار است.

این انتخابات به شدت جبهه مقاومت تقویت و مقاومتر کرد و خط سازش و همکاری با آمریکا را ضعیف و صدمه پذیرتر کرد.

بر خلاف تبلیغات اروپا و آمریکا مردم ترجیح دادند با وجود تمام دلخوری و گذشته نه چندان سالم اصول گرایان به این گروه لبیک بگوید.

ذر واقع بازنده بزرگ خط غرب و سازش با غرب بود اگرچه اندیشکده‌های غربی نسبت به حرکات ترامپ بارها هشدار داده بودند و شک خود را از حرکات کینه توزانه او اعلام کرده بودند؟

نوعی ترس در این اندیشکده‌ها ناشی از تند روی آمریکا به چشم می‌خورد ناشی از تضعیف شدید اصلاح طلبان و قدرت گرفتن اصول گرایان ؟

این ترس بیخود نبود مردم نشان دادند که همین اصول گرایان داخلی را به گرایش به غرب گرایش به آمریکا ترجیح می‌دهند حاضرند با تحریم با حکومت جمهوری اسلامی‌نا کارآمد فعلی کنار بیایند تا با "مذاکره " سازش به استقبال غرب پیمان شکن و غیر متعهد بروند.

مفهوم این انتخابات اینست خط سازش از مجلس عبور نخواهد کرد خط اصلاح طلبی مطرود خواهد شد حداقل در چهار سال آینده هیچ شانسی نخواهد داشت.

هر گونه سازش و کوتاه آمدن به کنار گذاشته شده ؟

پس این انتخابات شکست بزرگ را بر ترامپ و اروپای منتظر تحمیل کرد.

این پیروزی را به ملت ایران تبریک می‌گوییم اما به اصول گرایان این تبریک من شرط دارد؟

فکر نکنید با این پیروزی شق القمر کردید؟

این پیروزی بر اثر لیاقت‌ها به شما ارزانی نشده است بلکه بر اثر بی لیاقتی و بی عملی اصلاح طلبان بود که به شما ارزانی شد.

اصلاح طلبان وقتی دولت روحانی برنده شد بسیار شادمانی کردند و گفتند پیروزی بزرگ را بدست آوردیم غافل از آنکه حمایت بی چون چرا از " روحانی " مفلوک مغرور بی عمل بی درایت اقتصادی و حمایت از ثروتمندان جامعه عواقب وخیمی‌برای آنها دارد.

اصول گرایان هم باید این طلیعه جدید را مغتنم بدانند و سریعا دست به تغییرات قوانین به نفع ملت بزنند.

اصلی ترین خواسته ملی اکنون اقتصاد است .

هر چند تقویت مجلس با چند عدد اقتصاد دان معدود قابل تقدیر است اما وقت بسیار تنگ است ؟

مجلس جدید باید بسیار حرفه‌‌‌ای راه را به قوانین غیر کارشناسی اقتصادی مالیاتی تعارض منافع ببندد.

اکنون آتش توپخانه مالیات دارد تولید داخلی را می‌کوبد.

روحانی با حماقت تمام می‌خواست با همان قوانین مالیاتی احمدی نژاد به جنگ با تحریم برود.

این امکان پذیر نیست؟

توپخانه مالیات دارد به سمت نیروهای خودی شلیک می‌کند.

تولید با 9 درصد مالیات ارزش افزوده زیر آتش است یا جدیدا توپخانه مالیات با آتش مضاعف دارد تمام واحد‌های صنفی رسمی‌را زیر هدف گرفته و می‌کوبد کسری بودجه باعث شده دولت با قدرت تمام آتش کند؟

فرار و بسته شدن واحد‌های رسمی‌صنفی نشان از عدم درآمد و غیر اقتصادی بودن دارد.

اما توپخانه به سمت نیروهای خودی نشانه گیری دارد. "دیده بان " فعلی کور است هر چه هشدار می‌دهیم بازهم هیچ دیده بانی هوشیار نمی‌شود؟

متاسفانه اصول گرایان هم در گذشته چنین اشتباهاتی را بسیار مرتکب شده اند.

بیم آن می‌رود در آینده هم با اکثریت بدست آمده در مجلس همان اشتباهات تکرار کند؟

اصول گرایان نشان دادند در انجام خواسته‌های خود بسیار مستکبرانه تک روانه مقتدرانه عمل می‌کنند .

اگر این خواسته‌ها اشتباه باشد آنوقت فاجعه خواهد آفرید.

وقتی احمدی نژاد یک تصمیمی‌می‌گرفت تا پای شکست هم پیش می‌رفت چشم بسته با فشار بر پدال گاز هر مانعی را درهم می‌شکست غافل اینکه این تصمیم از اول هم اشتباه بود؟

اینک بار دیگر مجلس در بست در اختیار اصول گرایان قرار گرفته امیدوارم اینبار بسیار منطقی و متقن و کارشناسی شده لوایح و طرحها را بررسی کنند مانند گذشته چشم بسته عمل نکنند.

من اینجا یک هشدار مهم می‌دهم به مجلس آینده بسیار در مورد مالیات و قوانینی که برای کسری بودجه در نظر می‌گیرید سخت تحقیق کنید و با احتیاط تمام عمل کنید.

بسیار هشدار می‌دهم به عمل زدگی و در نظر گرفتن مالیات برای سرمایه‌های سپرده شده در بانک‌ها برای مالیات برای مواردی که تولید را در هم می‌کوبد؟

مالیات برای خانه‌های که ساخته می‌شود مالیات برای گروه‌های صنفی مالیات برای تولیدات کشاورزی مالیات برای سوزاندن ریشه‌های شروع به سرمایه گذاری شروع به تولید شروع به کار کشاورزی؟

هر کجا که سرمایه دیدید محل بستن مالیات نیست بخصوص اکنون ؟

مالیات باید برای پول‌های که در بازار اسلامی‌گردش می‌کند اما تولید ایجاد نمی‌کند یا تولید داخلی را نمی‌خرد در نظر گرفته شود .

مالیات باید برای خرید فروش دلار خرید فروش سکه یا ماشین داخلی و خارجی برای کسب منفعت و سود سرشار نصب کرد.

مالیات باید به پولهای سرگردان در اقتصاد بسته شود؟

بگذارید کمی‌این آپشن باز کنیم اگر فقط این موضوع روشن شود تمام مشکلات اقتصاد ایران در تحریم حل خواهد شد.

مالیات برای کسی که خانه‌‌‌ای برای سکونت می‌خرد باید بسیار پایین باشد تا قیمت خانه برای مردم افت کند قابل تهیه باشد مالیات برای کسی که خانه را تولید می‌کند باید بسیار کم باشد تا طرف تشویق شود در این مسیر سرمایه اش را بکار بگیرد.

تعداد زیادی از مردم برای ساخت خانه سرمایه گذاری کنند تا تولید خانه زیاد شود باید مقررات ساخت خانه بسیار کوتاه کم هزینه و سریع وصول باشد تا سرمایه‌های مردم در خدمت رشد کشور و ساخت خانه‌های بیشتر بکار گرفته شود.

همینطور برای تولید در کارخانه در زمین کشاورزی در خدمات مورد نیاز باید بسیار آسان کوتاه و کم هزینه باشد.

اما عکس آن کسی که خانه را می‌خرد برای فروش سوداگرانه باید مالیات بسیار سنگین باشد؟

از کجا معلوم می‌شود کسی که خانه را برای سوداگری می‌خرد شناسایی کنیم ؟

کار خیلی راحت است کسی که خانه را می‌خرد برای فروش می‌خواهد بسیار سریع بفروشد .

اگر خانه‌‌‌ای که از خرید آن یک سال گذشته برای فروش عرضه می‌شود بیست درصد مالیات باشد و خانه‌‌‌ای که بعد از هفت سال فروخته می‌شود دو درصد باشد این منظور حاصل خواهد شد.

همینطور برای خرید فروش ماشین برای خرید فروش اموال سرمایه ای؟

بعضی از کشورها وقتی خانه‌‌‌ای بعد از ده سال خرید فروش می‌شود مالیات نیم و یا صفر در صد منظور می‌کنند برای تشویق به خرید برای استفاده نه سوداگری.

این قوانین می‌تواند به شدت از افزایش قیمت خانه زمین کارخانه و غیره جلوگیری کند.

همین قانون می‌تواند بانکها را از بنگاه داری منصرف کند و سرمایه‌ها را به گردش در بیاورد.

چه مفهومی‌دارد یک نفر صد عدد ماشین به نام بزند یا یک بانک بیش از دو هزار عدد ماشین صفر کیلومتر از کارخانه تحویل بگیرد.

ماشین اول یک درصد مالیات ماشین دوم ده در صد ماشینهای بعدی هر کدام بیست درصد مالیات باید بسته شوند تا از ریزش سرمایه‌ها به سمت دلالی و تخریب اقتصاد ملی جلو گیری شود.

وقتی یک پراید وطنی ( فرغون موتور دار) هفتاد میلیون خرید فروش می‌شود .

این بازده ندارد این افزایش قیمت بیخودی اقتصاد ملی را تخریب می‌کند ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند ؟ اما این قوانین بازدارنده می‌تواند اقتصاد ملی را تقویت و پول ملی را ارزشمند کند.

در حالیکه اکنون اینگونه نیست جهت توپخانه مالیاتی دارد مصرف کننده و تولید کننده را می‌کوبد همینطور قوانین خرید فروش برای مصرف کننده و سازنده بسیار سخت است.

برای سوداگری برای بنگاه داری و احتکار و فروش زیر زمینی قوانین نیست یا مالیات نیست؟

به همین خاطر روز به روز از تعداد تولید کنندگان کم می‌شود به معاملات دلالی افزوده می‌شود.

اگر اصول گرایان صاحب مجلس بتوانند این قوانین به نفع اقتصاد ملی و به نفع تولید تغییر دهند بلاشک پیروزی بزرگتر انتخابات رئیس جمهوری را از آن خود خواهند کرد.

وگرنه این پیروزی مقطعی آنان کمکی به کشور نخواهد کرد و در آینده نزدیک شاهد شکست مجدد اصول گرایان خواهیم بود.

راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 387 ) حمله همزمان کرونا و FATF به جمهوری اسلامی ایران ؟
نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 1

آمار سایت
 • کل مطالب : 16
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 23
 • بازدید کننده امروز : 24
 • باردید دیروز : 5
 • بازدید کننده دیروز : 6
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 36
 • بازدید ماه : 267
 • بازدید سال : 267
 • بازدید کلی : 6905
 • کدهای اختصاصی